IMG_0399.JPG

Hakking – nr 4

Hakkemønster med stavmasker: Kast på nåla, 1VHM, kast på nåla, dra tråden gjennom to masker.

 

Forkortelser:

VHM= Vanlig hakkemaske

LM= Luftmaske

 

Vinkel: Forskyves en maske mot høyre for hver omgang.

Maskeforhold ved kvadratform: Bredde:høyde: 2:1

Elastisitet: God

Størst elastisitet: Venstre diagonal

Middels elastisitet: Høyre diagonal og loddrett

Tykkelse: Middels

 

Rettvinklet, firkantet mønster:

 

Opplegg: 2n+1 (n=mønstergjentakeler mellom 1 og uendelig)

Avmaskingsrader: Som vanlig.

Oppmaskingsrader:

 

1.omg:

nVHM

 

2.omg:

1LM, hopp over en maske,

(kast på nåla, 1VHM, Kast på nåla, dra tråden gjennom to masker)n,

1VHM øverst til venstre, i siste stavmaske , i gjeldende omgang.

 

Gjenta andre omgang, til ønsket lengde.

 

 

 

Tags: ,