Hakking i avmaskingsraden

Hakking – nr 3

Hakkemønster som hakkes gjennom øverste ledd mellom to hakkemasker (dvs gjennom avfellingsmaske)

 

Forkortelser:

VHM= Vanlig hakkemaske

LM= Luftmaske

 

Vinkel: Forskyvning mot høyre: en maske for hver andre omgang

Maskeforhold ved kvadratform: Bredde:høyde: 5:4

Elastisitet: God

Størst elastisitet: Høyre diagonal

Middels elastisitet: Venstre diagonal, loddrett

Tykkelse: Middels

 

Rettvinklet, firkantet mønster:

 

Opplegg: n masker (n=mønstergjentakeler mellom 1 og uendelig)

Avmaskingsrader: Som vanlig.

Oppmaskingsrader:

 

1.omg:

(n-1)VHM

 

2.omg:

Hopp over en maske,

(Hakk gjennom øverste ledd mellom to hakkemasker)(n-2),

1VHM

 

3.omg:

Hakk under avmaskingsraden før første hakkemaske, hopp over en maske,

(Hakk gjennom øverste ledd mellom to hakkemasker)(n-3),

1VHM i endemasken

 

Heretter gjentas omgang 2-3 til ønsket lengde.

Tags: ,