Hakkemønster med luftmaske.JPG

Hakking – nr 2

Hakkemønster med luftmaske: 1VHM, 1 LM

 

Forkortelser:

VHM= Vanlig hakkemaske

LM= Luftmaske

 

Vinkel: Rett

Maskeforhold ved kvadratform: Bredde:høyde: 20:13

Elastisitet: God

Størst elastisitet: Venstre diagonal

Middels elastisitet: Høyre diagonal og loddrett

Tykkelse:: Under middels

 

Rettvinklet, firkantet mønster:

 

Opplegg: 2n+1 (n=mønstergjentakeler mellom 1 og uendelig)

Avmaskingsrader: Som vanlig.

Oppmaskingsrader:

 

Alle omganger:

(1VHM, 1 LM)n,

1 VHM

 

Luftmaske i endemaskene er unødvendig, men pass på at endemaskene ikke blir for små.

Tags: ,

No comments yet.

Legg inn en kommentar